Stengård Big Band - ”Sinatra, Basie, Quincy Etc…

STENGÅRD BIG BAND - ”SINATRA, BASIE, QUINCY ETC…

Konsert och dans, valet är ert. Ett av de bästa big bands med lättlyssnad och populär repertoar.