ALBUM
 
Tradition - 1996
Saga Records USA
1 Amazing grace
2 Ack Värmeland du sköna
3 O store Gud
4 Närmare gud till dig
5 Nu är en dag ramliden
6 Blott en dag
7 Gammal fäbodpsalm
8 Tryggare kan ingen vara
9 Jag lyfter mina händer
10 I hoppets sig min frälsta själ
11 Helig, Helig, Helig
12 My Heat
 
 
:: Tillbaka